Denne siden bortsett fra iranske Visa kan brukes som en referanse med alt oppdatert informasjon om turer til Iran.

Alt Informasjon gitt er i henhold til siste nytt mottatt fra Utenriksdepartementet i Iran og vi tror det vil hjelpe

Deg stort.

 

IRANSKE INNREISEVISUM INFORMASJON:

 Per dagsdato(altså November 2015), Det er få land som er pliktet til å søke visa før innreisen Til Iran.

En praksis som er få av oss vant med når det gjelder Islamske land.

Skandinaviske land er ikke en av de landene.

Det vil si at Nordman i lik linje med svenskene og øvrige skandinaviske borgere kan be om  visa med

Mottagelsen av flyplassen i Iran.

Perdagsdato kostnader med den type innreisevisa så kalt(open arrival Visa) er rundt 60 amerikansk

Dollar.

Iranske Visa