Bisotun

Sted: Kermanshah, 34 ° 23'18 "N 47 ° 26'12" E

Kriterier: Cultural: (ii) (iii)

År: 2006

Beskrivelse: Behistuninnskriftene er en flerspråklig inskripsjon som ligger på Mount Behistun i Kermanshah provinsen i Iran, nær byen Kermanshah i det vestlige Iran. Det var avgjørende for avkoding av kileskrift. Forfattet av Darius den store engang mellom hans kroning som konge av det persiske riket i løpet av sommeren 522 f.Kr., og hans død i løpet av høsten 486 f.Kr. Innskriften begynner med en kort selvbiografi av Darius, inkludert hans avstamning. Senere i innskriften gir Darius en lengre sekvens av hendelser etter drapet på Kyros den store og Kambyses II hvor han kjempet nitten kamper i en periode på ett år (sluttet i desember 521 f.Kr.) og fremtil å legge ned flere Rebeler i hele det persiske riket. Innskriften starter med å detaljert forklare rebelbevegelser som resulterte fra dødsfallet av Kyros den store og hans sønn Kambyses II.Rebelbevegelsene ble orkestrert av bedragere og deres medsammensvorne i ulike byer over hele imperiet. Bedragerne ble så utropt til konger under omveltningen etter døden til Cyrus.

Darius den store meldte seg på forhånd seirende i alle kamper kjempet i brytningstiden og inførte sin suksess til "nåde Ahura Mazda" gjennom å sikre seg at inskripsjonenble laget i  tre versjoner av samme tekst skrevet i tre ulike kileskrift språk(gammelpersisk), Ilamite og babylonske (en senere form av akkadisk). I praksis så inskripsjonen ut som en cuneiform av egyptiske hieroglyfer

Innskripsjonen er ca 15 meter høy med 25 meter bred og 100 meter opp en klippe kalkstein fra en gammel vei som forbinder hovedstedene i Babylonia og Media (Babylon og Ecbatana henholdsvis). Den gamle persiske teksten inneholder 414 linjer i fem kolonner den Ilamite teksten inneholder 593 linjer i åtte kolonner, og den babylonske teksten er i 112 linjer. Innskriften ble illustrert med Darius den store som holder en bue, dette er et tegn på kongedømme, med sin venstre fot på brystet av en figur liggende på ryggen før ham. Darius er ledet til venstre av to tjenere og ni figurer står  én meters unna til høyre med hendene bundet og tau rundt halsen som representerer erobrede folkeslag. Faravahar flyter over å gi sin velsignelse til kongen. En figur ser ut til å ha blitt lagt til i etterkant. Det var Darius sitt skjegg som er en egen steinblokk festet med jern til resten.