• تور برزیل نوروز 97

  تور برزیل ویژه نوروز ۹۷

  مدت تور: ۹ شب

  ۵ شب ریودوژانیرو۲ شب آمازون (مانائوس) + ۲ شب آبشار فوزدوایگواسو برزیل

  تاریخ حرکت: ۱ فروردین ماه ۹۷

 • تور برزیل نوروز 97

  تور برزیل ویژه نوروز ۹۷

  مدت تور: ۹ شب

  ۲ شب سائوپائولو + ۲ شب آبشار فوزدوایگواسو برزیل + ۵ شب ریودوژانیرو

  تاریخ حرکت: ۱ فروردین ماه ۹۷