• تور برزیل نوروز 97

    تور برزیل ویژه نوروز ۹۷

    مدت تور: ۹ شب

    ۵ شب ریودوژانیرو۲ شب آمازون (مانائوس) + ۲ شب آبشار فوزدوایگواسو برزیل

    تاریخ حرکت: ۱ فروردین ماه ۹۷