• تور آفریقای جنوبی نوروز 97

  تور آفریقای جنوبی ویژه نوروز ۹۷

  مدت تور: ۹ شب

  ۴ شب کیپ تاون + ۲ شب سان سیتی + ۱ شب پارک جنگلی + ۲ شب ژوهانسبورگ

  تاریخ حرکت: 2 فروردین ماه ۹۷

 • تور آفریقای جنوبی نوروز 97

  تور آفریقای جنوبی ویژه نوروز ۹۷

  مدت تور: ۹ شب

  ۴ شب کیپ تاون + ۲ شب سان سیتی + ۱ شب پارک جنگلی + ۲ شب ژوهانسبورگ

  تاریخ حرکت: 27 اسفند ماه 

 • تور آفریقای جنوبی نوروز 97

  تور آفریقای جنوبی ویژه نوروز ۹۷

  مدت تور: ۱۰ شب

  ۴ شب کیپ تاون + ۳ شب سان سیتی + ۱ شب پارک جنگلی + ۲ شب ژوهانسبورگ

  تاریخ حرکت: ۲۷  اسفند ماه ۹۷