تور آرژانتین

  • تور برزیل + آرژانتین

    تور برزیل + آرژانتین  (12 شب)

    4 شب ریو دوژانیرو   + 2 شب آبشار فوزدو ایگواسو  برزیل + 2 شب آبشارپوئرتو ایگوازو آرژانتین + 4 شب بوئنوس آیرس

    تاریخ حرکت: 16 آذر