جهت همکاری با آژانس گشتمان فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید پس از بررسی جهت مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته می شود

نام *
Please type your full name.
نام خانوادگی *
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت *
ورودی نامعتبر
تلفن همراه *
لطفا شماره تلفن همراه را صحیح وارد کنید
E-mail *
Invalid email address.
میزان تحصیلات *
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی *
ورودی نامعتبر
تاریخ فراقت از تحصیل *
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد *
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل *
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی با زبان انگلیسی *
ورودی نامعتبر
سوابق کاری با ذکر نوع و محل ومدت کار *
ورودی نامعتبر
آیا مسافرت خارج از کشور داشته اید؟ *
ورودی نامعتبر
آدرس دقیق منزل *
ورودی نامعتبر
تمایل به کار در بخش *ورودی نامعتبر
حقوق درخواستی (به تومان)
ورودی نامعتبر