کشور کوبا در محل تلاقی خلیج مکزیک با دریای کارائیب و اقیانوس اطلس است که بزرگترین جزیره دریای کارائیب در آمریکای جنوبی به شمار می آید. کوبا از غرب با مکزیک، از شرق با هائیتی، از شمال شرق با باهاماس و جزایر ترکز،  از آب‌های شمالی خود با آمریکا و از جنوب با جامائیکا همسایه است. پایتخت کوبا هاوانا است. کوبا حدود ۱۱ میلیون جمعیت دارد در سال ۱۴۹۲ توسط کریستف کلمب کشف شد. این…